parallax background
Prawo wyboru komornika przez wierzyciela

Zgodnie z Ustawą o Komornikach Sądowych
z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771):


W sprawach, o których mowa w art.3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w wyjątkiem spraw:
  1. o egzekucję z nieruchomości;
  2. o wydanie nieruchomości;
  3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób i rzeczy;
  5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Licytacje


home_lawyer4_pic8

Wnioski


home_lawyer4_pic8

Korzystamy z najnowszych systemów informatycznych, m.in.: