OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW [NKW KO1I/00023115/8]