OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW [NKW KO1I/00047485/6]