OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI [NKW KO1I/00037345/0]