Właściwość

Powiat Szczecinecki

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  1. o egzekucję z nieruchomości,
  2. o wydanie nieruchomości,
  3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
  4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy,
  5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Właściwość Sądu Rejonowego w Szczecinku obejmuje gminy:
Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek.